Η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα ήταν παραδοσιακά μια περιζήτητη επενδυτική ευκαιρία. Το 2014, επιπλέον, η ελληνική κυβέρνηση υιοθέτησε μια πολύ φιλική στάση απέναντι στους πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να κατέχουν ακίνητα στην Ελλάδα, χορηγώντας τους Άδεια Μόνιμης Διαμονής, η οποία χρησιμεύει και ως ταξιδιωτική βίζα για ολόκληρο τον Χώρο Σένγκεν.

Το ελληνικό πλαίσιο Golden Visa

Η Ελλάδα προσφέρει ένα πολύ ανταγωνιστικό επενδυτικό πρόγραμμα Visa και την επιλογή χαμηλότερου κόστους για διαμονή στην Ευρώπη, καθώς το ελάχιστο ποσό επένδυσης που απαιτείται για μια Visa στην Ελλάδα είναι το χαμηλότερο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνει εξαιρετικές προβλέψεις για την οικογένεια του επενδυτή. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4146/2013 της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο επενδυτής μπορεί να λάβει άδεια διαμονής στην Ελλάδα για τον ίδιο και ολόκληρη την οικογένειά του, δηλαδή τους συζύγους, τους γονείς και τα τέκνα (μέχρι την ηλικία των 21 ετών), για όσο διάστημα καθώς κατέχει νόμιμα ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.

Η ελάχιστη απαιτούμενη αξία του αποκτηθέντος ακινήτου ορίζεται από σήμερα στο ποσό των € 250.000 που προέρχεται από μία ή πληθώρα διαφορετικών αποκτήσεων.

Έκδοση, Ισχύς και Ανανέωση της Χρυσής Βίζας

Η Golden Visa μπορεί να εκδοθεί σε 10 εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της αγοράς και ισχύει για περίοδο 5 ετών. Στο τέλος αυτής της 5ετούς περιόδου, η Golden Visa μπορεί να ανανεωθεί για ίση διάρκεια, υπό τον αποκλειστικό όρο ότι οι αιτούντες συνεχίζουν να κατέχουν το ακίνητο που έχουν αγοράσει. Η παραπάνω ανανέωση μπορεί να χορηγηθεί για απεριόριστους χρόνους. Στην πράξη, όσο ο επενδυτής διατηρεί την κυριότητα του ακινήτου στην Ελλάδα, συνεχίζει να απολαμβάνει τα οφέλη της Golden Visa.

Οι αιτήσεις (για την έκδοση ή ανανέωση της Βίζας) καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά συντάσσονται και υποβάλλονται στις αρμόδιες Αρχές από διορισμένο νόμιμο εκπρόσωπο.

Οφέλη της Χρυσής Βίζας

Η Golden Visa παρέχει στους κατόχους της κατά βούληση είσοδο και παραμονή στην Ελλάδα, για όλο το διάστημα ισχύος της. Επιτρέπει την απόλαυση όλων των δημόσιων υπηρεσιών υγείας, ασφάλισης και εκπαίδευσης, καθώς και ταξίδια εντός ολόκληρης της Ζώνης Σένγκεν, δηλαδή είκοσι δύο από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των τεσσάρων Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).
Με κάθε τρόπο, η διαμονή στην Ελλάδα είναι δικαίωμα που μπορεί να ασκηθεί ή όχι. Δεν αποτελεί υποχρέωση για τους κατόχους της Ελληνικής Χρυσής Βίζας. Ωστόσο, μετά από επτά (7) χρόνια νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, ο κάτοχος της Χρυσής Βίζας δικαιούται και την απόκτηση πλήρους ελληνικής ιθαγένειας και Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου.

Αυτό που κάνουμε

A.Symmetron provides a broad range of real-estate database, legal coverage, tax planning and complete Visa-related assistance to prospective Real Estate owners across the world.

Η A.Symmetron παρέχει ένα ευρύ φάσμα δεδομένων ακίνητης περιουσίας, νομική κάλυψη, φορολογικό σχεδιασμό και πλήρη βοήθεια που σχετίζεται με τις βίζες σε υποψήφιους ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλο τον κόσμο.
Λειτουργώντας αποκλειστικά με τα δικά μας τοπικά μεσιτικά γραφεία καθώς και με νομικούς και φορολογικούς εμπειρογνώμονες, προσφέρουμε μια υπηρεσία που περιλαμβανει υπηρεσιες όπως από τον εντοπισμό και την απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου-στόχου μέχρι την έκδοση της Χρυσής Βίζας και τη διαχείριση του ακινήτου, επενδυτική υποστήριξη προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες ανάγκες του πελάτη.

Η A.Symmetron διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο ακινήτων που αναφέρεται σε υποψήφιους ιδιοκτήτες που στοχεύουν στην αγορά οικιστικών αλλά και εμπορικών χώρων, δηλαδή διαμερίσματα, εξοχικές κατοικίες και γραφεία σε όλη την Ελλάδα, από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μέχρι τα πιο δημοφιλή ελληνικά νησιά και θέρετρα. .
Προσφέρουμε εμπορική καθοδήγηση καθώς και εξαιρετική νομική υποστήριξη για την όλη διαδικασία. Κάθε βήμα για την έκδοση της Χρυσής Βίζας πρέπει να ολοκληρώνεται από εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο με πληρεξούσιο, μειώνοντας στο ελάχιστο τη μακροχρόνια παρουσία του επενδυτή στην Ελλάδα όπως η θέαση των ακινήτων, ο ορισμός του νομικού συνεργάτη ως Αντιπροσώπου του για να ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπός του στην Ελλάδα και συλλογή των βιομετρικών δεδομένων. Ο δικηγόρος θα εξουσιοδοτηθεί να παρίσταται ενώπιον όλων των αρμόδιων Αρχών ή ιδιωτικών ιδρυμάτων και να διεξάγει, για λογαριασμό του πελάτη, κάθε επιχείρηση που απαιτείται για την υπογραφή της οριστικής σύμβασης, την έκδοση της άδειας διαμονής ή οποιαδήποτε νομική ενέργεια μετά την απόκτηση στο πλαίσιο ενός σχεδίου διαχείρισης ακινήτων που παρέχεται από την A.Symmetron, όταν ο επενδυτής επιθυμεί να ενισχύσει και να διατηρήσει την αξία του ακινήτου που αποκτήθηκε ή να ευδοκιμήσει βιώσιμο εισόδημα.

Ως εκ τούτου, εξοικονομείται σημαντικός χρόνος και χρήμα, ενώ όλα τα προκαταρκτικά, τελικά και μετά την απόκτηση βήματα πραγματοποιούνται χωρίς προβλήματα.